Cookieverklaring Betjeman & Barton

1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Betjeman & Barton gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 • Analytische cookies
  Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
 • Tracking cookies
  Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

 • Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

ii. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@betjemanandbarton.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

2. COOKIE OVERZICHT

Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 • De website van Betjeman & Barton maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

In totaal zijn er op https://www.betjemanandbarton.nl 46 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies worden bij een bezoek aan de website op de harde schijf van de bezoeker geplaatst:

CookienaamTypeFunctieBewaartermijn
_utmz
_utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmt
AnalytischDit zijn cookies geplaatst door Google. Deze cookies registreren o.a. via welke site de bezoeker op de link is gekomen, hoevaak hij uw site bezoekt, welke tijdstippen dit plaatsvond en hoelang de bezoeker uw site bezoekt. 6 maanden
2 jaar
30 minuten
Einde sessie
Nihil
10 minuten
_PHPSESSID_CCMS
_checkedBoxesCookie
_cookiehash
_currentPage
_emailLogin
_formCreatorActivTab
_loginboxContents
_passwordLogin
_previousFlag
_previousPage
_productGroepIDCookie
_userid
_usl
_viewCartContents
_vlag
_atrfs
_atuvc
_atuvs
Functioneel Deze cookies worden geplaatst door betjemandbarton.nl en zorgen ervoor dat de website geoptimaliseerd wordt naar de wens van de bezoeker. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat ingevoerde gegevens, in bijvoorbeeld de winkelwand, worden onthouden. De bezoeker hoeft dan niet steeds opnieuw zijn gegevens in te vullen. 

Einde sessie
Einde sessie
Nihil
Einde sessie
Nihil
Einde sessie
Einde sessie
Nihil
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Nihil
24 uur
30 minuten
Nihil
Oneindig
13 maanden
30 minuten
_cw_id
_loc
_na_id
_na_tc
_uid
_uvc
_xtc
_mus
_ssc
Analytisch / Functioneel en TrackingDeze cookies worden geplaatst door AddThis. Ze geven de gebruiker hiermee de mogelijkheid om een pagina of een artikel te delen op social media. Ook wordt bijgehouden wat de gebruikersvoorkeuren zijn en of er artikelen worden gedeeld met de AddThis buttons. 1 maand
1 jaar
15 maanden
15 maanden
15 maanden
13 maanden
Oneindig
15 maanden
13 maanden

_Apisid
_Consent
_Hsid
_Nid
_Sapisid
_Sid
_Ssid
_Sidcc
_1P_JAR
_Account_chooser
_Gaps
_Lsid
_OTZ
Analytisch/ Functioneel en TrackingDit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.2 jaar
Oneindig
2 jaar
6 maanden
2 jaar
2 jaar
2 jaar
3 maanden
1 maand
2 jaar
2 jaar
2 jaar
1 maand


3. GOOGLE ANALYTICS

Google

 • Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Betjeman & Barton heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Anonimiseren

 • Betjeman & Barton heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Betjeman & Barton  niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spant Betjeman & Barton  zich in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 1.0, opgesteld d.d. 16/05/18.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Uw rechten

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen.
 • Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Betjeman & Barton hebben, stuur dan een verzoek naar info@betjemanandbarton.nl.

Betjeman & Barton wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Betjeman & Barton zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT

Interne behandeling

 • Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@betjemanandbarton.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

 • Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website van Autoriteit via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
"default"